W piątek 10 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach odbył się I Turniej Wiedzy o Elektryczności pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz Starosty Starachowickiego Piotra Babickiego.

Celem Turnieju było zachęcenie młodzieży do podejmowania nadobowiązkowych zadań wynikających z zainteresowań i zamiłowań technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami technicznymi w dalszej edukacji. Ponadto organizatorzy Turnieju chcieli zwrócić uwagę na znaczenie kształcenia technicznego dla społeczeństwa naszego regionu.

Do rywalizacji przystąpili uczniowie: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w CKP z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach.

Turniej składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy w ciągu 60 minut rozwiązywali 40 zadań teoretycznych w formie testu wyboru z zakresu treści nauczania zawartych w programie nauczania dla zawodu elektryk, technik elektryk w kwalifikacji – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie elektryk. Do drugiego etapu przeszło czterech uczniów z największą liczbą punktów zdobytych w pierwszym etapie. Zadanie do wykonania w drugim etapie było zadanie praktyczne na wykonanie którego uczniowie mieli 120 minut. Uczniowie na specjalnie przygotowanych i wyposażonych stanowiskach montowali instalację elektryczną natynkową, prowadzoną w listwach elektroinstalacyjnych. Instalacja zawierająca rozdzielnicę z aparatami elektrycznymi, gniazdo jednofazowe, oprawy oświetleniowe realizowała opóźnienie wyłączenia jednej z lamp. Uczniowie wykonywali również pomiary elektryczne.

Podczas trwania drugiego etapu pozostali uczestnicy turnieju wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im Jana Pazdura w Starachowicach.

Zwycięzcą I Turnieju Wiedzy o Elektryczności został:

Radosław Dulęba, Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej

Laureatami I Turnieju Wiedzy o Elektryczności zostali:

Łukasz Pocheć, Zespoł Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Dariusz Wójcik, Zespoł Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Konrad Margas, Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

Na zakończenie Turnieju odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcy i laureatom, oraz upominków wszystkim uczestnikom I Turnieju Wiedzy o Elektryczności, w której uczestniczyli reprezentant Wojewody Świętokrzyskiej Pani Agata Gałka-Bernacka Dyrektor Biura Wojewody, Pan Michał Gutowski Dyrektor Edukacji i spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach oraz Pan Andrzej Jakubiec starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach. Nagrody ufundowała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. Dyrekcja i nauczyciele – pomysłodawcy Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach pogratulowali zwycięzcy i laureatom, podziękowali wszystkim uczestnikom turnieju za udział, oraz zaprosili do uczestnictwa w następnej edycji turnieju.

Autor tekstu: Bogdan Kowalik