W piątek 31 maja jak co roku w Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się już VI Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej współorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Tegoroczny Turniej objęty był patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Starosty Starachowickiego, Okręgowego Inspektora Pracy. Sponsorem nagród była między innymi firma MAN BUS sp. z o.o. oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach.

Do zawodów stanęli uczniowie:

  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży

  • Klasa patronacka MAN ZSZ Nr 3 w Starachowicach

  • Zespołu Szkół w Staszowie

  • Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

  • Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach

  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

  • Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennym

  • Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach

W pierwszym etapie turnieju uczestnicy rozwiązywali zadania teoretyczne w formie pytań otwartych,  z zakresu techniki i technologii budowy oraz naprawy pojazdów samochodowych oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodach mechanik pojazdów samochodowych.  Pięciu uczniów z największą liczbą punktów przeszło do drugiego etapu. Do zadań finalistów  w części praktycznej należało połączyć poszczególne elementy samochodowej instalacji elektrycznej w jeden scalony układ, wykonać pomiary warsztatowe elementów samochodowych i omówić ich zastosowanie, a także na przykładzie wylosowanej części samochodowe scharakteryzować dany element, podając jego nazwę i zastosowanie w samochodzie, omówić ewentualne objawy pojawiających się usterek danego elementu, oraz podać metody jego naprawy.

W trakcie prac komisji konkursowej po pierwszym etapie uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji pana  Stanisława Golmento  z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Pan Golmento w swoim wystąpieniu skupił się na zagadnieniu zapobiegania wymuszonej pozycji i powtarzania stale tych samych ruchów podczas wykonywania zadań zawodowych w „zwykłej pracy”, Oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dużo mówił o zagrożeniach oraz metodach ich zapobiegania.

Po prelekcji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wystawą zorganizowaną w Centrum pt.: „Kielecczyzna w Centralnym Okręgu Przemysłowym”. Na wystawie, składającej się z 20 plansz formatu 100×100 cm, można było zobaczyć jak się tworzyła oraz jak była wcielana w życie idea COP. Ukazane zostały największe inwestycje nowoutworzonego okręgu przemysłowego, m.in. Zakłady Południowe w Stalowej Woli (dzisiejsza Huta Stalowa Wola), Wytwórnia Płatowców nr 2 w Mielcu (obecne Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.). Przede wszystkim jednak na wystawie przedstawiono rolę jaką, w ramach COP, pełniło województwo kieleckie. Uczestnicy poznali najważniejsze zakłady z województwa kieleckiego produkujące na rzecz COP, m.in. Hutę „Ludwików” w Kielcach, Fabrykę Broni w Radomiu, Zakłady Starachowickie. Zaprezentowane na wystawie zdjęcia i dokumenty pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Historii Kielc, Archiwum Państwowego w Kielcach i Wojskowego Biura Historycznego.

Wystawę Centrum Kształcenia Praktycznego zorganizowało we wsparciu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, oraz Muzeum Historii Kielc.

Prace sfinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

W trakcie trwania etapu drugiego Turnieju w oczekiwaniu na wyniki mieliśmy ogromną przyjemność posłuchać wykładu Pana wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego na temat STARA 660 JP2. Pan wicestarosta opowiadał jak wyglądały poszukiwania w które był mocno zaangażowany, oraz losy pojazdu, nazwanego przez władze samochodem specjalnym JP II, stworzonym przez bezimiennych i wciąż nie do końca znanych ludzi starachowicki papamobile, którym poruszał się wówczas papież. Odkryli go prawdziwi pasjonaci historii związani z naszym muzeum na czele z panem wicestarostą. W małym popegieerowskim miasteczku, odnaleźli „papieża”, zapomnianego przez wszystkich, a potem pokazali go światu na nowo. Opowiadał o dokumentach jakie udało się odnaleźć oraz o ludziach, którzy pomogli w dokonaniu tego odkrycia na nowo.

Laureatami VI Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej zostali:

I miejsce  – Kolasiński Michał

II miejsce – Łodej Kacper

III miejsce  – Przytuła Wojciech

Przed ogłoszeniem wyników Turnieju pani wicedyrektor biura wojewody Teresa Daszkowska odczytała list pani Wojewody Agaty Wojtyszek skierowany do wszystkich uczestników Turnieju gratulując podjęcia wyzwań związanych z własnym rozwojem w dziedzinie motoryzacji.

Nagrody laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu wręczyli pani wicedyrektor biura wojewody Teresa Daszkowska, pan wicestarosta Dariusz Dąbrowski, dyrektor CKP Małgorzata Urban oraz pan Stanisław Golmento.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa w Turnieju w przyszłym roku szkolnym.