20 stycznia 2020 roku odbyła się II konferencja podsumowująca grant „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Projekt trwał od września 2018 roku do stycznia roku 2020 a jego celem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację min. 40% godzin kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach przy udziale nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego zrealizowany został dla 15 uczennic i uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz 14 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 ze Starachowic (z kierunku technik budownictwa).

Szczegóły na naszym FB