Zintegrowany System Kwalifikacji był tematem seminarium zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach dla przedsiębiorców i nauczycieli zawodu. Prelegentkami były przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, z którym Centrum podpisało umowę o współpracy.
Zintegrowany System Kwalifikacji został wprowadzony ustawą z 2015 roku w celu uporządkowania umiejętności uznawanych na polskim rynku pracy. W efekcie różne kwalifikacje zostały zebrane i opisane w jednym, powszechnie dostępnym Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Dzięki niemu pracownicy lub przedsiębiorcy mogą potwierdzić umiejętności swoje lub swoich pracowników w kraju, ale także za granicą.
Ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji była okazja zapoznać się w trakcie seminarium zorganizowanego w ramach współpracy, jaką Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach zawarło z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie.
W seminarium wzięli udział nauczyciele szkół zawodowych oraz przedsiębiorcy z powiatu starachowickiego.