W dniach 14.09 – 16.09.2021 pani Anna Chyła brała udział w XIX Polsko –
Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży. W czasie Forum pracowano nad
wartościowym partnerstwem zawodowym we współpracy polsko – niemieckiej.
Głównym celem Forum Wymiany Młodzieży bowiem jest pogłębienie dialogu
między partnerami z Polski i Niemiec, wymianie doświadczeń i informacji
oraz rozwój wspólnych projektów w dziedzinie kształcenia zawodowego.
Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży odgrywa ważną rolę w
kształtowaniu transgranicznej przestrzeni edukacyjnej i gospodarczej, a
także jest ważnym źródłem impulsów i pomysłów dla wymiany młodzieży. W
programie Forum znalazły się grupy dyskusyjne oraz warsztaty służące
wymianie dobrych polsko-niemieckich partnerstw o profilu zawodowym.
Forum zakończyło się wspólną wizytą w tzw. szkole produkcyjnej we
Frankfurcie nad Odrą. Szkoła ta, to przede wszystkim
zawodowo-pedagogiczny projekt pomocy młodzieży. Nadrzędnym jego celem
jest przekazanie młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji
społecznej wiedzy, umiejętności i wskazanie właściwych zachowań
niezbędnych do podjęcia kształcenia zawodowego i pracy zarobkowej.
Kształcenie to obejmuje to wszechstronny rozwój osobowości i nabywanie
umiejętności społecznych.