Każdy zawód ujęty w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, został podzielony na kwalifikacje – od jednej do trzech, które można zdobyć w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub właśnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacji.

Na kursach można zdobyć jedną lub wszystkie kwalifikacje dla danego zawodu. Jeśli zawód ma tylko jedną kwalifikację, ukończenie jednego kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie – zawody, które można zdobyć na jednym kursie kwalifikacyjnym to np: sprzedawca, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych.

Dzięki podziałowi zawodów na kwalifikacje możliwe jest szybkie przekwalifikowanie lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych, bez powielania raz już zdobytych umiejętności. W grupie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.