W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Jedynym warunkiem udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest uzyskanie pełnoletności. Nie ma znaczenia posiadane dotychczasowe wykształcenie, czy status na rynku pracy – to oferta zarówno dla osób bezrobotnych, jak i uczących się, studiujących i pracujących. Pozwala na to dopasowany do ich potrzeb system realizowania zajęć – wieczorowy lub zaoczny.

Zostań słuchaczem kwalifikacyjnych kursów zawodowych jeśli jesteś:

  • pełnoletnim uczniem szkoły zawodowej, technikum lub liceum ogólnokształcącego i chcesz równolegle zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
  • osobą pracującą, która chce aktualizować i pogłębić posiadane umiejętności i wiedzę lub zdobyć zupełnie nowe kwalifikacje,
  • osobą bezrobotną – zdobędziesz w krótkim czasie nowe kwalifikacje i zawód a tym samym zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie.