Kształcenie ustawiczne dla rynku pracy to tytuł kolejnej konferencji zorganizowanej 7 marca przez CKP, dotyczącej problematyki zbliżania edukacji zawodowej do potrzeb pracodawców. Konferencja skierowana była przede wszystkim do uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych, których zachęcaliśmy do stawiania pytań i szukania odpowiedzi, co do kształtu ich własnej drogi zawodowej.

Konferencję swym patronatem objął Starosta Starachowicki pan Andrzej Matynia. Otwarcia konferencji dokonał pan Dariusz Dąbrowski, Wicestarosta Powiatu.

Wśród gości znaleźli się członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia wraz z przewodniczącym panem Cezarym Berakiem, pan Cezary Tkaczyk, Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., wicedyrektor PUP pan Ireneusz Łukawski, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek, doradcy zawodowi, pedagodzy, kierownicy praktyk.

Spotkanie uświetniła swoją obecnością pani Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty. Pani Kurator w swojej wypowiedzi podkreśliła wiodącą rolę Centrów Kształcenia Praktycznego, których w województwie jest zaledwie kilka, w przygotowaniu uczniów do zdawania zewnętrznych egzaminów zawodowych i w rozwijaniu kompetencji pracowniczych absolwentów szkól zawodowych. Centra są ważnym ogniwem w systemie kształcenia ustawicznego, szczególnie poprzez realizację nieodpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych, umożliwiających zdobycie nowego zawodu, nowych umiejętności a tym samym szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy. Pani Kurator podkreśliła ponadto znaczenie inicjatywy podejmowanej przez CKP organizowania cyklicznych spotkań integrujących edukację zawodową z rynkiem pracy.

Prelegentami na konferencji byli: pani Aneta Kiepas, dyrektor ds. personalnych firmy PKC Group Poland w Starachowicach, pani Katarzyna Łazarska i pani Małgorzata Wirecka – Zemsta, doradcy zawodowi i psycholodzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, pan Karol Kaczmarski ze Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pan dr inż. Zdzisław Kobierski Wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., pan Krzysztof Wójtowicz ze Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

W wystąpieniach podkreślano znaczenie nowoczesnej edukacji zawodowej, stawiającej na pierwszym miejscu umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pracowników. Za nieodzowne w sprawnym poruszaniu się po rynku pracy uznano dobrą znajomość języków obcych. Obecny rynek pracy można opisać słowami „mam pracę do wykonania” zamiast „mam etat”. Nieaktualne stały się słowa „dwadzieścia lat nauki na czterdzieści lat pracy”. Dewizą cenionego nowoczesnego pracownika jest permanentna aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wersjami prezentacji.

Niespodziankę dla uczestników konferencji przygotował nauczyciel praktycznej nauki zawodu w CKP pan Szymon Gawlik, który zaprezentował zrekonstruowany wspólnie z uczniami 60 – letni silnik M 20 samochodu Warszawa. Silnik skutecznie uruchomił Wicestarosta pan Dariusz Dąbrowski.

Konferencję zakończył poczęstunek przygotowany przez uczniów ZSZ nr 1 w Starachowicach.