projekty

W dniu 18.12.2014r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Doskonalenie umiejętności zawodowych na praktykach zagranicznych”. W uroczystości oprócz stażystów udział wzięli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Starachowickiego Pani Agata Wojtyszek, opiekun projektu ze strony FRSE Pan Wojciech Zawadzki, Pan Jan Pudło ze Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, Pan Mariusz Majewski, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach oraz zespół zaangażowany w realizację projektu i uczniowie CKP.

Pani Janina Malinowska w prezentacji omówiła pokrótce wszystkie zrealizowane w placówce projekty, z ukierunkowaniem na korzyści osiągnięte przez beneficjentów. Ewaluację zamykanego projektu na podstawie ankiet wypełnionych przez stażystów przedstawiła Pani Justyna Żłobecka. Oceny projektu dokonała także dyrektor Centrum Pani Małgorzata Urban, koordynator projektu Pani Elżbieta Gębura oraz uczniowie biorący udział w zagranicznych stażach, spośród których część jest już absolwentami placówki. Goście w swoich wypowiedziach zwrócili szczególną uwagę na pozytywne oddziaływanie tego przedsięwzięcia na uczniów, szkołę i region, zachęcali do kontynuowania podobnych działań w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Uczestnicy staży otrzymali dokumenty Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Prezentacja - Realizacja projektów Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa zawodowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach w latach 2004-2014.

Prezentacja - Raport z ewaluacji projektu „Doskonalenie umiejętności zawodowych na praktykach zagranicznych”.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego